De Burgemeester (Der Bürgermeister)

Gespeeld tijdens het seizoen 1969-1970

De Burgemeester (Der Bürgermeister)
Toneelspel
Auteur:
Gert Hofmann
Regie:
Raf Lesage
Vertaling:
Guy Stevens
Cast:
Jo Barrezeele
Christine Callens
Eugène Delabie
Speeldata:
zondag 11 januari 1970
zondag 18 januari 1970
Verhaal:

Een wreedaardige parabel, waarin het dagelijks leven van Moll en Thérèse, een burgerlijk echtpaar, wordt verstoord door een onguur element, Nachtigall, die erin slaagt Moll een droombeeld voor te spiegelen van zelfstandigheid, heerschappij en roem. Maar eerst moet de wereld veranderd en via de chaos moet een bloedige orde geschapen worden. Naar het einde toe worden de rollen omgekeerd: de onbenullige bureaucraat Moll wordt de wrede hervormer en de aanvankelijk schijnbaar machtige Nachtigall wordt de zachtmoedige, haast kinderlijke dromer die heimwee heeft naar zijn gezin, zijn eigen kleinburgerlijk milieu, waar elke dag dezelfde lijkt.