De Akte (The Licence)

Gespeeld tijdens het seizoen 1973-1974

De Akte (The Licence)
Komedie
Auteur:
Ephraim Kishon
Regie:
Wim Vanhove
Vertaling:
Nolle Versyp
Cast:
Bie Debels
Eugène Delabie
Filip Deprez
Katrien Eggermont
Ortwin Malfait
Christine Vanhuysse
Speeldata:
zondag 20 januari 1974
zondag 27 januari 1974
Verhaal:

De vraag is of er wel een akte is. Met andere woorden: zijn meneer en mevrouw (?) Brosowsky wettelijk wel met elkaar getrouwd? Het antwoord laat ik voorlopig in het midden.
Wel wil ik antwoorden op een paar vragen, die bij het bekijken van 'De Akte' zouden kunnen rijzen. Vooreerst, wat is een 'kibboets'? Het is een collectieve landbouwnederzetting, een soort commune dus waar de exploitatie van de 'natuurlijke rijkdommen' en de daarmee verband houdende productie belangrijker zijn dan de vraag of x wel met y getrouwd is. En wat is een 'barmitsvah', waarop één keer allusie wordt gemaakt? Het is een… nou ja, een bordeel. Of dacht u soms dat de weg Zwevegem-Kortrijk daarvan het patent had?
En nu iets over de dramatis personae. Daniël Brosowsky zou de zeer autoritaire echtgenoot zijn van Ella. Hij leeft er thans zeer authoritair mee samen, zodat de goegemeente Ella gewoon 'mevrouw Brosowsky' noemt. Deze nu is allesbehalve een schuchter, onderworpen vrouwtje dat bij de minste stemverheffing van pa Brosowsky aan het sidderen gaat. Zij buit integendeel haar statuut van niet-getrouwde echtgenote (?) handig uit om haar Daniël de stuipen op het lijf te jagen. En deze geeft er voortdurend blijk van rapper te zijn met verstopte waterkraantjes dan met verstoorde vrouwen (hij is immers loodgieter, al noemt hij zichzelf installateur).
Daniël en Ella kregen door het vele samenleven een dochtertje, Vicky. Het is bekend dat dochters behalve zeer welkom ook nog ontzettend gecompliceerd kunnen zijn of doen. Vicky ontsnapt niet aan deze regel. Zij wil trouwen met één of andere idioot, Robert genaamd. Deze is statisticus, en wat dat betreft een uitstekend vakman. Een vakidioot dus. Hij is op de rechte weg gezet geweest door zijn moeder en kan deze rechte weg blijkbaar alleen maar bewandelen aan de hand van deze mummie, pardon mammie.
De twee overige figuren kregen een totaal verschillende rol toebedeeld. Terwijl buurvrouw Roose Hooper de zaak nog ingewikkelder maakt dan zij al is, al was het maar door haar weduwschap (Daniël Brosowsky noemt haar in een onbewaakt moment 'een lekker weeuwtje'), is Bunky misschien de enige die wat licht in de troebele affaire kan brengen. En al wordt deze nobele missie door tal van moeilijkheden doorkruist (een echte kruistocht, zou men kunnen zeggen), toch staat hij er op ze tot een goed einde te brengen…