August, August, August

Gespeeld tijdens het seizoen 1980-1981

August, August, August
Allegorie
Auteur:
Pavel Kohout
Regie:
Raf Lesage
Vertaling:
Michel Oukhow en Walter Tillemans
Cast:
Ignace Baert
Roos Courtens
Eugène Delabie
Mia Demeyere
Herman Depraetere
Rik Depraetere
Rik Lazou
Ortwin Malfait
Stefan Vancraeynest
Mieke Vanoverberghe
Het manègepersoneel
Jo Barrezeele
Sigrid Busscher
Hendrik Carlier
Tijl Ceulenaere
Johan Rigole
Trui Verbeke
Kapel:
Wim Baert
Jef Depaepe
Wim Dewaegeneere
Luc Vande Ginste
Dick Vanhoegaerden
Speeldata:
vrijdag 14 november 1980
zondag 16 november 1980
zaterdag 22 november 1980
zondag 23 november 1980
maandag 24 november 1980
Verhaal:

"August, August, August" van de Tsjechische auteur Pavel Kohout is een allegorisch stuk waarin de ondertussen genoegzaam bekende auteur de machinaties van de U.S.S.R. presenteert, haar onderdrukking van de Warchaupactlanden, de Tsjechische onafhankelijkheidsgedachte die resulteerde in de Praagse lente en de universele drang van de mens naar vrijheid en onafhankelijkheid, naar zelfrealisering ook. Als locatie voor deze universele thematiek kiest hij een circus. Op zichzelf al symbolisch geladen. Het leven een circus?
De directeur is een cynische dictator, de stalmeester een fascist die enerzijds zijn volk terroriseert en die anderzijds de directeur opvrijt, de circusartiesten zijn vooral clowns, vandaar de titel, die ervan dromen de Lippizaners te dresseren, act die van oudsher voorbehouden is voor de directeur en dus als het hoogste goed moet doorgaan.
Aan de verwezenlijking van die levensdroom worden voortdurend wisselende voorwaarden gesteld die de clowns met hun grenzeloze fantasie één voor één inlossen. Als ze dan uiteindelijk ook de ultieme conditio sine qua non hebben vervuld worden ze in de kooi gelaten voor een dressuurnummer. De Lippizaners blijven echter veilig op stal en de naïevelingen worden een tractaat voor de drieste leeuwen.
Ondertussen laat de auteur zijn publiek maar gieren met de dolle fratsen van zijn clowns en genieten van een schitterende scenografie.