De Eetkamer (The Dining Room)

Gespeeld tijdens het seizoen
1999-2000
De Eetkamer (The Dining Room)
Auteur:
A.R. Gurney Jr.
Regie:
Stefan Vancraeynest
Vertaling:
Koen De Ruyter
Verhaal:
In wat je met enige nuance een milde sociale satire kan noemen hekelt de Amerikaanse auteur A.R. Gurney Jr. de hypocriete kleinburgerlijkheid, de irritante zelfgenoegzaamheid en de clichématige gedragscode van een conservatieve bourgeois-maatschappij. Een maatschappij die hij langs de ene kant met enige nostalgie ziet verdwijnen (of is het verkwijnen?) en langs de andere kant als traditionalistisch en verstikkend afdoet en genadeloos afvoert.
In zestien goed uitgebalanceerde en representatieve taferelen voert de auteur de universeel herkenbare prototypes van deze vastgeroeste burgerij ten tonele.
Afwisselend met milde ironie en wrange beschouwing maar steeds met scherpe observatie en altijd in een subtiele, speelse en geestige dialoog toont hij hun geijkte geplogenheden. Zes acteurs spelen niet minder dan 53 personages van gisteren en vandaag. Ze zijn kinderen, ouders, grootouders, ooms en tantes, klant en koning in steeds weer een ander maatschappelijk cliché maar steeds weer in dezelfde eetkamer die een metafoor is voor de personages die ze alternerend bevolken.
Daardoor wordt de eetkamer het hoofdpersonage van deze komedie. Ze heeft alles al meegemaakt, huwelijken, doopfeesten, begrafenissen, verjaardagen, kerstfeestjes… en ze rapporteert over een familieleven dat ondertussen overspoeld is door moderniteiten allerhande.
Jammer? Of liever? Je maakt het zelf wel uit.
Speeldata:
vrijdag 14 april 2000 (19:30)
zaterdag 15 april 2000 (19:30)
zondag 16 april 2000 (19:30)
dinsdag 18 april 2000 (19:30)
vrijdag 21 april 2000 (19:30)
zaterdag 22 april 2000 (19:30)
dinsdag 25 april 2000 (19:30)
woensdag 26 april 2000 (19:30)
vrijdag 28 april 2000 (19:30)
zaterdag 29 april 2000 (19:30)
Cast:
Magda Callens
Martine Degraeve
Eugène Delabie
Sylvia Delabie
Simon Vancraeynest
Bavo Victoor