Dammen (The Weir)

Gespeeld tijdens het seizoen
2005-2006
Dammen (The Weir)
Auteur:
Conor McPherson
Regie:
Stefan Vancraeynest
Vertaling:
Marijke Deroeck
Verhaal:
Conor McPherson (1971) bedacht voor zijn intimistisch stuk verteltheater de symbolische titel "The Weir" (1998), wat letterlijk vertaald "De Dam" betekent. Omwille van die meervoudige symboliek maakten wij er "Dammen" van. Dammen worden ergens tegen opgetrokken; ze houden tegen, sluiten af, kapselen in of zetten vast. De kroeg – die wij De Dam noemen en ergens in de Westhoek situeren – waarin het hele stuk zich afspeelt, is als een afgedamd eiland in het landschap, afgesloten van de wereld door de zelf gebouwde schotten van de gekoesterde afzondering. De personages die deze ivoren toren bevolken zijn in zichzelf ingedamde geestesverwanten en lotgenoten, door het leven in isolement gedwongen. Via de (vaak folkloristische spook)verhalen die ze elkaar in die dobberende ark vertellen geven ze vaagjes beetjes van hun aard en wezen bloot, vertellen ze over hun angst, hun hunkering, hun mislukkingen, hun dromen. En dan komt plots in die biotoop van die zonderlinge zielen (een huis clos?) een madam binnen, een "dame" die de rust van de gewoonte en de vrede van de gewenning verstoort. Dan krijgt het stuk iets van het damspel. Dammen om een dame. Strategisch spel van terrein veroveren door de damschijven van de tegenstrever vast te zetten of af te schui(v)(m)en. De arkbewoners putten zich uit in straffe verhalen om die dame te imponeren maar worden schaakmat gezet door haar eigen verhaal dat de reden vertelt van haar verhuis van Brussel naar Beauvoorde. "Dammen" is een stil stuk over onthaasting en van onthechting, een meditatieve rustpauze in de hectiek van actie en spektakel.
Speeldata:
vrijdag 14 april 2006 (19:30)
zaterdag 15 april 2006 (19:30)
dinsdag 18 april 2006 (19:30)
vrijdag 21 april 2006 (19:30)
zaterdag 22 april 2006 (19:30)
dinsdag 25 april 2006 (19:30)
woensdag 26 april 2006 (19:30)
vrijdag 28 april 2006 (19:30)
zaterdag 29 april 2006 (19:30)
Cast:
Caroline Taeckens
Kathy Thiriaux
Simon Vancraeynest
Kurt Velghe
Bavo Victoor